Start

"Varje projekt är en unik möjlighet att skapa byggnader och miljöer med form och funktion som både motsvarar användarnas behov och blir till ett positivt tillskott i vår omgivning. Början är ett ark med alla möjligheter."

Kontakta Ett Ark för att få hjälp med allt från idé till färdig byggnad.

AKTUELLT

Ellos

Högreservoar Örebro

Tävlingsvinst för ny högreservoar i Glomman, Örebro. Projektet befinner sig i slutskedet av detaljprojektering. I Samarbete med Vattenverket, Cowi, WSP och Sweco.

[Tävling]

Kv. Stopet

Detaljprojektering av flerbostadshus med 134 hyreslägenheter i Kungälv.

Beställare/byggherre: Balder

Totalentreprenör: Tommy Byggare.

Vi har tagit över projektet från White Arkitekter och genomför nu detaljprojektering fram till bygghandling.

[Stora projekt]

 

 

Ett Ark Arkitektur

Kungsgatan 38, 411 19 Göteborg

0722-20 56 40

Copyright © All Rights Reserved