Kontrollansvarig

KA KONTROLLANSVARIG

 

Som byggherre (vanligtvis husägaren) ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett byggprojekt följs. I de flesta byggprojekt krävs en kontrollansvarig. Att anlita KA som dessutom är arkitekt i projektet innebär bättre helhetskontroll från projektering till utförande. Tätare arbetsplatsbesök möjliggör åtgärd innan det är för sent.

KA tjänst erbjuds för projekt med N och K-behörighet. Erfarenhet från kontrollansvarig finns från villor till flerbostadshus om 7 våningar.

Villa i Lerum

Villa i Lerum

2013-2014

 

Nybyggnation med uppdrag från idéskiss till slutbesked.

Kastellgatan 14

Kastellgatan 14

2013-2014

 

Flerbostadshus med balkongbyggnation och fasadrenovering.

Copyright © All Rights Reserved