ETTARK Arkitektur AB

Arkitektur med kreativ arbetsprocess i fokus

Vi är experter på kontor, handel, restaurang, industri, hotell, bostäder och tävlingar. Tveka inte kontakta oss för ert nästa projekt.

Välkommen till ETTARK Arkitektur AB

Låt våra experter hjälpa er

Utgångspunkten för alla våra projekt är att etablera en kreativ arbetsprocess där medverkande parter känner delaktighet. Vi formulerar målsättningen för projekten och lyfter fram vad som är viktigt. Vi lägger tidigt grunden för varumärkesstärkande arkitektur och tydlig platsidentitet vilket ofta är centralt för våra kunder. Sammantaget resulterar det i en trygg plattform för hela arbetsprocessen.

Utifrån en tydlig målbild kartläggs beprövade, men även möjligheterna till innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Med både beställaren och brukaren i fokus skapar vi därmed en arkitektur som innebär ett mervärde ur såväl ekonomiskt som socialt perspektiv.
Vi tar ansvar från tidigt skede till färdig byggnad både för kontorets egna projekt och genom konsultsamarbete med andra arkitektkontor.

ETTARK Arkitektur AB - Lyra
Våra tjänster

Vilka tjänster vi erbjuder

Nedan ser du urval av våra tjänster. Tveka inte kontakta oss om du har frågor kring någon tjänst.

Tidiga skeden

Utredningsskisser, direktanvisningar och konceptskisser.

Tävlingar

Markanvisningstävlingar, projekttävlingar och pitchar.

Bygghandling

Detaljprojektering med konsultsamordningsansvar.

Bygglov

Projekt i alla former inklusive villor , tillbyggnader och ombyggnader.

Konsultsamarbete

Samarbete med andra arkitektkontor främst med roll som ansvarig eller handläggande arkitekt.

Kontrollansvar och Uppföljning

Uppföljning under byggnation förbättrar slutresultatet där även tjänst som kontrollansvarig erbjuds.

Har du fortfarande frågor om våra tjänster?

Tveka inte kontakta oss för om du önskar få skräddarsydd offert för ett uppdrag eller konsultation.
Ta bakgrundsbild från Ellos här. Interiörbild som inte är samma som en av de tre inledande bilderna.

Följ oss på facebook

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

Skicka oss ett meddelande