Industri/Kontor

INDUSTRI OCH KONTOR

 

Stora och komplexa projekt ställer krav på god samordning mellan samtliga projektörer. Det finns lång erfarenhet av rollen som samordnande konsult för de flesta projekttyper. God vana med byggkostnader ger möjlighet till kostnadsstyrd projektering. Inarbetat samarbete med samtliga discipliner (oftast Konstruktion, VVS, El, Akustik, Ljusdesign och Brand) möjliggör snabb sammansättning till en stark konsultgrupp.

Utöver våra egna resurser är vi flera arkitekter och en konstruktör som delar lokal och samarbetar vid behov.

Swedavia

Swedavia

Landvetter flygplats

 

Projekteringsuppdrag för ombyggnad av bl.a. kontor och parkeringshus.

Jøtul

Jøtul

Fredrikstad, Norge


Kontor och tillverkning av gjutjärnskaminer. Tillbyggnad med 10.000m² höglager, 3000m² produktionslokal och 1000m² kontor.

Ellos

Ellos

Viared, Borås

 

Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad, nybyggnad av fotostudio.

Förbindelsebyggnad mot sydväst

Trappor och ramper i förbindelsebyggnad

Förbindelsebyggnad mot nordost

Lobby

Gångstråk till entré

Copyright © All Rights Reserved