ETTARK Arkitektur AB

Lyra – Vattenreservoar i Örebro

Ettark -Lyra

Tävlingsvinst för ny högreservoar i Glomman, Örebro. Färdigbyggd hösten 2022.
Skulptur i skogspark – En form som växer upp ur jorden och öppnar och löser upp sig mot himlen. En form inspirerad av vattnets gång som är ett samspel mellan himmel och jord.
Ni får nya bilder från bygget här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *